SAMPER

sci - art

Marek Ostrowski

Samodzielna Pracownia Informacji Obrazowej

Marek Ostrowski
  • autorska działalność twórcza w dziedzinach nauki i sztuki

Organizacja Badań Naukowych

Marek Ostrowski
  • wdrażanie projektów stworzonych przez
    Samodzielną Pracownię Informacji Obrazowej
  • działalność edukacyjna
  • realizacja projektów badawczych zleconych z zewnątrz
  SAMPER | samper@samper.pl | tel. (+48) 602 760031