LITWOR SUKIENNIK DZIEWIĘĆSIŁ
STRZEMIESZYCA MORDOWNIK GĘSIE ŁAPKI
ZIMOWIT LIMBA KIELUCHY

powrót

Zimowit

Często mylony z krokusem, zimowit jesienny (Colchicum autumnale) w przeciwieństwie do tego pierwszego nie kwitnie na wiosnę, lecz jesienią. Nazwa rodzajowa kojarzy się z Kolchidą, uważaną w starożytności za ojczyznę trucizn i trucicieli, co nawiązuje do właściwości tej rośliny. 

Roślina objęta ochroną gatunkową

 

Właściwości i wykorzystanie:

W lecznictwie ma zastosowanie nasienie , rzadziej bulwa - jako surowiec do otrzymywania kolchicyny. Nasienie zawiera 0,2-1,2% a bulwa 0,2% pseudo alkaloidów , pochodnych tropolonu, głównie kolchicynę i dezacetylometylokolchicynę. Bulwy zbiera się wiosną a nasiona w miarę dojrzewania. Oba surowce suszy się w warunkach naturalnych  (cieniu i przewiewie) lub suszarniach w temperaturze do 40 ºC. Z zimowitu otrzymuje się kolchicynę, preparaty stosowane w atakach dny (skazy moczanowej) oraz preparaty cytotoksyczne.