Chęcińsko - Kielecki Park Krajobrazowy.


Chęcińsko - Kielecki Park Krajobrazowy.Jaskinia Raj. "...CHĘCIŃSKO - KIELECKI PARK KRAJOBRAZOWY o powierzchni 3l.628,8 ha, w tym Park 20.505 ha i otulina 11.123.8 ha położony jest w południowo - zachodniej części krainy Gór Świętokrzyskich, pomiędzy rzekami Łośną i Bobrzą. Obejmuje obszary charakteryzujące się pięknem rozległych dolin, otoczonych odkrytymi grzbietami górskimi. Park został utworzony na obszarze, który w przeszłości podlegał intensywnej eksploatacji surowców skalnych i to w znacznym stopniu przyczyniło się do odsłonięcia wyjątkowych walorów przyrody nieożywionej - występują tu skały prawie wszystkich okresów geologicznych, od kambru (paleozoik) po holocen (kenozoik). Park nazywany jest w związku z tym "rajem dla geologów". Rezerwat Moczydło. Olbrzymie walory w zakresie przyrody nieożywionej, zadecydowały o ustanowieniu tu aż 8 geologicznych rezerwatów przyrody. Obok wartości geologicznych na obszarze Parku występuje duże bogactwo i zróżnicowanie szaty roślinnej, potwierdzone obecnością ponad 1000 gatunków roślin. Wśród siedlisk leśnych ochronie podlegają płaty "świetlistej dąbrowy" w jedynym leśnym rezerwacie przyrody "Milechowy". Dziesiąty ustanowiony na terenie Parku rezerwat "Karczówka" łączy w sobie wartości krajobrazowe, przyrodnicze i geologiczne. Wszystkie rezerwaty podlegają ochronie częściowej..." (M. Cukierska. 1999. Str. 30.)Rezerwaty Chęcińsko - Kieleckiego P. K.:
  • Rezerwat "Karczówka";
  • Rezerwat "Góra Zelejowa";
  • Rezerwat "Góra Miedzianka";
  • Rezerwat "Jaskinia Raj";
  • Rezerwat "Milechowy";
  • Rezerwat "Biesak-Białogon";
  • Rezerwat "Góra Rzepka";
  • Rezerwat "Moczydło";
  • Rezerwat "Chelosiowa Jama";
  • Rezerwat "Góra Żakowa".
Architektura Chęcińsko - Kieleckiego P. K.

 Kościół p. w. Św. Karola Boremeusza.
Kościół na Wzg. Karczówka.
Świętokrzyska chata w Parku Etnograficznym w Tokarni.
Skansen w Tokarni.
Tokarnia - skansen.
Tokarnia.Przyroda Chęcińsko - Kieleckiego P. K.

Sarna.
Kozioł sarny.
Młode lisy.
Lisy.
Zaskroniec.
Zaskroniec.
Szpak.
Szpak.
Kwitnący Oman.
Kwitnący Oman.
Rojnik pospolity.
Rojnik pospolity.
Krajobrazy w Chęcińsko - Kieleckim P. K.Zamek w Chęcinach.Piec do wypału wapna z 1900r. w Jaworzni."Jaskinia Raj".


Strona główna. Z. P. K. Ponidzia. Informacje o autorze.