Strona została wykonana przez Annę Stachurską.

Literatura:

Cukierska M.: Rezerwaty przyrody Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich i Ponidzia. Zarz. Św. i Nadnidz. Parków Krajobr., Kielce, 1999.

Solarz W., Zając T.: Fauna Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich. Zarz. Św. i Nadnidz. Parków Krajobr., Kielce, 1999.

Zając K.,Zając T.: Fauna Parków Krajobrazowych Ponidzia. Zarz. Św. i Nadnidz. Parków Krajobr., Kielce, 1999.

Strona główna. Z. P. K. Gór Świętokrzyskich.
Z. P. K. Ponidzia.