Jeleniowski Park Krajobrazowy.


Jeleniowski Park Krajobrazowy.Kapliczka na Górze Witosławskiej.

"...JELENIOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY posiada powierzchnię 14.886 ha, w tym Park 4.295 ha, a otulina 10.591 ha - jest najmniejszym powierzchniowo Parkiem. Zajmuje górskie Pasmo Jeleniowskie z najwyższymi wzniesieniami Szczytniakiem i Górą Jeleniowską oraz doliny rzek Dobruchny i Pokrzywianki. Park ma zdecydowanie górski charakter. Utworzony został dla ochrony walorów przyrodniczo - krajobrazowych oraz zachowania wartości naukowo - dydaktycznych przyrody nieożywionej. Krajobraz Parku kształtują lasy, w niewielkim stopniu zróżnicowane siedliskowe (4 typy siedliskowe). Dominują siedliska lasu górskiego i lasu górskiego mieszanego ze zbiorowiskami jodłowo - bukowymi. Największą osobliwością przyrodniczą Parku są jednak rumowiska piaskowców kwarcytowych zwane gołoborzami. Gołoborze w rezerwacie Szczytniak. Chronione są w trzech rezerwatach przyrody o ochronie częściowej ("Szczytniak", "Małe Gołoborze", "Góra Jeleniowska"). Odrębny charakter reprezentuje czwarty rezerwat (o ochronie częściowej) "Wąwóz w Skałach" - choć także przyrody niożywionej jak i poprzednie, to obok wychodni skał środkowodewońskich znajdujących się w głębokim wąwozie, ochronie podlegają tu również rosnące na nich naturalne murawy i zarośla kserotermiczne...."
(M. Cukierska. 1999.
Str. 27.)
Rezerwaty Jeleniowskiego P. K.
 • Rezerwat "Szczytniak";
 • Rezerwat "Małe Gołoborze";
 • Rezerwat "Wąwóz w Skałach";
 • Rezerwat "Góra Jeleniowska".
 • Architektura Jeleniowskiego P. K.

  Kościół z romańską rotundą w Grzegorzowicach.
  Kościół w Grzegorzowicach.
  Świętokrzyska chata.
  Świętokrzyska chata.
  Dwór we Wronowie.
  Dwór we Wronowie.  Przyroda Jeleniowskiego P. K.

  Gołoborze.
  Gołoborze.
  Młody dzik.
  Młody dzik.
  Tchórz.
  Tchórz.
  Mrowisko.
  Mrowisko.
  Żywiec cebulowy.
  Żywiec cebulowy.
  Bluszcz pospolity.
  Bluszcz pospolity.

  Krajobrazy w Jeleniowskim P. K.  Gołoborze na stokach Góry Jeleniowskiej.  Rolniczy krajobraz okolic Mirogonowic.  Rezerwat przyrody "Wąwóz w skałach".


  Strona główna. Z. P. K. Ponidzia. Informacje o autorze.