Kozubowski Park Krajobrazowy.


Kozubowski Park Krajobrazowy.

Miłek wiosenny.

Miłek wiosenny.


"...KOZUBOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY wraz z otuliną zajmuje powierzchnię 12.649 ha w tym powierzchnia Parku stanowi 6.613 ha, a otuliny 6.036 ha. Park obejmuje wschodnią część Garbu Wodzisławskiego. Jest terenem o wybitnych wartościach krajobrazowo - przyrodniczo - estetycznych, charakteryzuje się zróżnicowaną rzeźbą terenu, rozległymi obszarami leśnymi i malowniczymi osadami rozmieszczonymi wśród pól użytkowanych rolniczo. Lasy zajmują blisko połowę terenu Parku. Położone są głównie na wierzchołkach i stokach wzgórz pokrytych osadami lessu o miąższości l - 2 m. Oprócz lasów na terenie Kozubowskiego Parku Krajobrazowego występuje bardzo interesująca flora kserotermiczna z zespołami: stulisza miotłowego i ostnicy włosowatej, omanu wąskolistnego oraz rutewki mniejszej i szałwi łąkowej. Osobliwości przyrodnicze chronione są w dwóch rezerwatach przyrody..." (M. Cukierska. 1999. Str. 14.)

Rezerwaty przyrody Kozubowskiego P. K.:
Przyroda Kozubowskiego P. K.

Storczyk.

Storczyk purpurowy.
Jelonek rogacz.
Jelonek rogacz.
Obuwik pospolity.

Obuwik pospolity.
Żaba moczarowa.
Żaba moczarowa.
Jaszczurka zwinka.
Jaszczurka zwinka.
Zając.
Zając.

Krajobrazy w Kozubowskim P. K.Okolice Woli ChroberskiejLessowy wąwóz w Młodzawach Małych.Grodzisko w Stradowie.Okolice Kozubowa.


Strona główna. Informacje o autorze. Z. P. K. Gór Świętokrzyskich.