Suchedniowsko - Oblęgorski Park Krajobrazowy.


Suchedniowsko - Oblęgorski Park Krajobrazowy.
Ruiny wielkiego pieca w Kuźniakach. "...SUCHEDNIOWSKO - OBLĘGORSKI PARK KRAJOBRAZOWY o powierzchni 47.088 ha w tym: Park 21.407 ha i otulina 25.681 ha, tworzą dwa zwarte, odrębne obszary: Suchedniowski (wschodni) obejmujący zachodnie partie Płaskowyżu Suchedniowskiego porośniętego dużym kompleksem naturalnych lasów mieszanych i Oblęgorski (zachodni) obejmujący obszar Pasma Oblęgorskiego. Park łączy na swoim obszarze ogromne bogactwo przyrodnicze z bogactwem kulturowym - ustanowiono go w celu ochrony unikatowych zasobów przyrodniczych regionu oraz pozostałości Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego. Największą wartością środowiska przyrodniczego Parku są lasy, stanowiące pozostałość dużego, jeszcze w znacznym stopniu naturalnego kompleksu leśnego zwanego Puszczą Świętokrzyską. Ogólna powierzchnia lasów na obszarze Parku i jego otuliny wynosi 22.296 ha. Przewagę mają siedliska żyznych lasów mieszanych, wyżynnych, wilgotnych i świeżych. Bogactwem różnorodności wyróżnia się runo leśne, w którym występuje 49 gatunków podlegających całkowitej ochronie prawnej. Zabytkowy kościół w Strawczynie. Najcenniejsze fragmenty lasów objęto ochroną rezerwatową - ustanowiono tu 5 rezerwatów przyrody. Wyjątkowe w skali krajowej znaczenie naukowe ma jedyny w Parku - ścisły, leśny rezerwat przyrody "Świnia Góra". Bogactwo kulturowe Parku związane jest z występowaniem unikatowych zespołów zabytków techniki związanych z górnictwem i metalurgią rud żelaza i metali nieżelaznych. Najciekawszym z nich są ruiny wielkiego pieca hutniczego w Samsonowie oraz pozostałości zakładu wielkopiecowego w Bobrzy..."(M. Cukierska. 1999. Str.17-18.)Rezerwaty Suchedniowsko - Oblęgorskiego P. K.:
 • Rezerwat "Świnia Góra";
 • Rezerwat "Dalejów";
 • Rezerwat "Barania Góra";
 • Rezerwat "Kręgi Kamienne";
 • Rezerwat "Perzowa Góra".


 • Architektura Suchedniowsko - Oblęgorskiego P. K.

  Modrzewiowy kościół w Bliżynie.
  Kościół w Bliżynie.
  Dworek H. Sienkiewicza w Oblęgorku.
  Dworek H. Sienkiewicza.
  Ruiny zakładu wielkopiecowego w Samsonowie.
  Ruiny zakładu w Samsonowie.  Przyroda Suchedniowsko-Oblęgorskiego P. K.

  Cietrzew.
  Cietrzew.
  Rudzik.
  Rudzik.
  Żurawie.
  Żurawie.
  Brama Piekła.
  "Brama Piekła".
  Liczydło górskie.
  Liczydło górskie.
  Modrzew Polski.
  Modrzew Polski.

  Krajobrazy w Suchedniowsko - Oblęgorskim P. K.  Rezerwat "Barania Góra".  Rezerwat "Świnia Góra".  Kapliczka w Miedzianej Górze.


  Strona główna. Z. P. K. Ponidzia. Informacje o autorze.