Zespół Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich.


Zespół Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich.
Mapa przeglądowa Zespołu Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich.

(Według W. Solarza, T. Zająca.)


Panorama Chęcin z Góry Zamkowej. "...Zespół Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich wraz z Chęcińsko - Kieleckim Parkiem Krajobrazowym położony jest na obszarze Wyżyny Kielecko - Sandomierskiej w północnej Małopolsce. Zajmuje wzniesienia Gór Świętokrzyskich z Pasmami: Oblęgorskim, Masłowskim, Sieradowickim, Pokrzywiańskim, Jeleniowskim, Cisowskim, Ociesęckim. Orłowińskim, Posłowickim, Dymińskim, Zgórskim, Zelejowskim, Chęcińskim i Małogoskim oraz Grzbietami: Jaworzniańskim, Bolechowickim, Gałęzickim, Grząb Bolmińskich, Grzyw Korzeckowskich i Wzgórz Wilkomijskich. Figura Św. Barbary wykonana z bryły galeny. - Kościół na Karczówce Otuliny Parków wkraczają na obszar Wzgórz: Kołomańskich, Tumlińskich, Suchedniowskich. Bardziańskich, Sobkowsko-Korytnickich oraz Dolin: Bodzentyńskiej, Dęhniańskiej, Kielecko-Łagowskiej, Padołu Strawczyńskiego i Wyżyny Opatowskiej. Powierzchnia Zespołu Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich wraz z otulinami wynosi 134.770 ha, z czego na powierzchnię Parków przypada 58.514 ha, a na powierzchnię otulin 76.256 ha. Chęcińsko - Kielecki Park Krajobrazowy wraz z otuliną obejmuje obszar 31.628,8 ha, z czego Park stanowi 20.505 ha, a otulina 11.123,8 ha. Zespół Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich utworzony został w celu ochrony bogactwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego regionu świętokrzy-skiego, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów źródliskowych, licznych cieków wodnych biorących tu początek oraz pośredniego zabezpieczenia terenów Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Parki Krajobrazowe otaczając zwartym pierścieniem Świętokrzyski Park Narodowy, tworzą naturalną, przyrodniczą barierę ochronną obszaru objętego szczególnym statusem prawnym. (M. Cukierska. 1999. Str. 17.)W skład Zespołu Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich wchodzą:
"Jaskinia Raj".
Strona główna. Z. P. K. Ponidzia. Informacje o autorze.