Szaniecki Park Krajobrazowy.


Okolioce Łagiewnik.

Pole k. Łagiewnik.

Szaniecki Park Krajobrazowy.


"...SZANIECKI PARK KRAJOBRAZOWY o powierzchni 10.915 ha z otuliną o powierzchni 12.859 ha obejmuje środkową cześć Garbu Pińczowskiego oraz południowo - zachodni fragment Niecki Połanieckiej (Płaskowyż Szaniecki). Park chroni liczne i oryginalne enklawy bardzo wartościowego krajobrazu z malowniczymi wapiennymi i gipsowymi wzgórzami oraz ciepłolubnymi zbiorowiskami roślinności kserotermicznej, torfowiskowej i słonolubnej rozsianymi w rozległej, harmonijnej przestrzeni łąk i pól uprawnych. Najwartościowszym elementem przyrody nieożywionej Parku są gipsy odsłaniające się głównie na terenie Płaskowyżu Szanieckiego. Interesujące są gipsy zbudowane z kryształów wykształconych w formach wielkokrystalicznych. Formy te tworzą pionowo ustawione i równolegle zrośnięte kryształy zwane "szklicą". Długość ich dochodzi do 3,5 m i uważane są za największe w Europie, a być może i na świecie. W podłożu gipsowym rozwinęły się na dużą skalę zjawiska krasowe. Występujące formy krasu są bardzo różnorodne, od najpospolitszych lejków poprzez werteby i studnie, do dolinek, małych kotlinek, a nawet jeziorek krasowych. Uwarunkowania geologiczne stwarzają korzystne warunki dla rozwoju ciepłolub-nych muraw kserotermicznych, w których występuje ok. 35 gatunków roślin prawnie chronionych (na ogólną liczbę 52 gatunków w Niecce Nidziańskiej). Na terenie Parku ustanowiono tylko jeden rezerwat przyrody. Jest to rezerwat o ochronieczęściowej, chroniący osobliwości florystyczne w postaci roślinności halofilnej..." (M. Cukierska. 1999. str. 16.)Rezerwaty przyrody w Szanieckim P. K.:

  • Rezerwat "Owczary".
.


Architektura Szanieckiego P. K.

Młyn wodny.
Młyn wodny we wsi Młyny.
Szczaworyż.

Późnorenesansowy kościół w Szczaworyżu.
Szaniec.
Renesansowy dwór w Szańcu.Przyroda Szanieckiego P. K.

Żaba jeziorowa.
Żaba jeziorkowa.
Ostnica włosowata.
Ostnica włosowata.
Zawilec wielkokwiatowy.
Zawilec wielkokwiatowy.
Kraśnik.
Kraśnik.
Krętogłów.

Krętogłów.
Piaskowce.
Trzeciorzędowe piaskowce k. Szańca.
Krajobrazy w Szanieckim P. K.Krasowe jezioro "Pleban".Rezerwat "Owczary".Okolice Szańca.
Strona główna. Informacje o autorze. Z. P. K. Gór Świętokrzyskich.