SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
tel. kom. (+48) 602 760031
SAMPER sci-art

www.samper.pl
SAMPER LOGO


Stacja Filtrów zbudowana w 1886 roku według projektu Lindleya, zapewniająca wodę dla dużej części lewobrzeżnej Warszawy to wyróżniająca się przestrzeń w lotniczym krajobrazie miasta. Sprawnie zarządzana funkcjonuje bezawaryjnie od 120 lat.

 
© 2019 SAMPER / SCI-ART