LITWOR SUKIENNIK DZIEWIĘĆSIŁ
STRZEMIESZYCA MORDOWNIK GĘSIE ŁAPKI
ZIMOWIT LIMBA KIELUCHY

powrót

Strzemieszyca 

tak brzmi góralska nazwa ciemiężycy zielonej (Veratrum lobelianum), jednej z bardziej trujących roślin występujących w Polsce. Jej  nazwa rodzajowa znana jest od czasów starożytnych i pochodzi od łacińskiego verare = mówić prawdę, wiązano ją, w obyczajowości ludowej z e sproszkowanym korzeniem ciemiężycy, którego działanie pobudzało do kichania, a to z kolei miało potwierdzać prawdziwość wypowiedzi; epitet gatunkowy od nazwiska M. Lobela (XVI/XVIIw.), lekarza i botanika belgijskiego. 

Roślina objęta ochroną gatunkową

Ciemiężyca jest niebezpieczna między innymi ze względu na małą rozpiętość między dawką leczniczą a niebezpieczną. Jej toksyczne działanie znane jest od bardzo dawna - jego objawy opisywał już Krzysztof Kluk w swoim "Dykcjonarzu roślinnym" :

Ciemiężyca biała pokazana na rysunku różni się od ciemiężycy zielonej tylko kolorem kwiatów

"Korzeń tey rośliny iest ieden z bardzo szkodliwych; a stąd poznać można lekkomyślność owych, którzy z iakiegokolwiek powodu daią go na kichanie. Świeży połknięty, rozpala wargi, gardziel i żołądek: wzbudza womity naigwałtownieysze, szczkawkę, ból nieznośny w wnętrznościach, bolesny i krwawy stolec, nadęcie żywota, kurczenie członków, ból głowy, zawrot, utratę masy, ślepotę, maiaczenie, mdłości, poty zimne; i częstokroć nagłą śmierć przynosi. To zaś wszystko nie razem się dzieie i nie u wszystkich osób.(...) Ani zewnętrznie iego zażycie bezpieczne iest. Proszek w nos pociągniony nayszkodliwsze czyni kichania; na brzuchu tylko położony pobudza womity. Sok z masłem na maść roztarty co miał parszywe leczyć owce, morzył."

Właściwości i zastosowanie:

W lecznictwie stosowano kłącze ciemiężycy zebrane jesienią i wysuszone szybko w warunkach naturalnych (tzn. w cieniu i przewiewie). Surowiec zawiera 1,2-1,6% alkaloidów steroidowych (germinę i jej estry: germerynę i germitynę; zygadeinę i jej estry - protoweratynę A i B), garbniki, żywicę i barwniki. Silnie obniża ciśnienie krwi i zwalnia akcję serca. Obecnie kłącze służy głównie do izolowania protoweratyny A i B używanych w leczeniu nadciśnienia i rzucawki poporodowej. Stosowana bywa także zewnętrznie w postaci wyciągu alkoholowego jako środek znieczulający przy zapaleniach stawów i nerwobólach.

 

strona główna