SAMPER
SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
SAMPER LOGO

 
 

Atlas zdjęć satelitarnych Polski

Pierwszy taki album w Polsce i jeden z pierwszych w świecie, opracowany dla obszaru całego państwa. Napisany przez dwóch autorów specjalizujących się w teledetekcji lotniczej i satelitarnej: prof. Andrzeja Ciołkosza i dr Marka Ostrowskiego, reprezentujących Ośrodek Przetwarzania Obrazów Lotniczych i Satelitarnych IGiK oraz Pracownię Informacji Obrazowej Uniwersytetu Warszawskiego, wydany przez SCI-ART (obecnie SAMPER) w 1995 r.

Uroczystość wręczenia pierwszych egzemplarzy książki otwierała nieoficjalnie Światowy Kongres Uczestników Lotów Kosmicznych. Szczególnym wyróżnieniem dla książki i autorów jest złożenie podpisów przez kilkudziesięciu kosmonautów z całego świata w jednym z egzemplarzy albumu, który został następnie przekazany Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, oraz wspólne zdjęcie uczestników Kongresu z atlasem.

Atlas składa się ze wstępu oraz 29 bloków. W skład każdego bloku wchodzi scena satelitarna, jej opis werbalny, dwa charakterystyczne zdjęcia lotnicze z danego terenu oraz mapa wykonana w tym samym odwzorowaniu.

Mapa ukryta pod zdjęciem - a nie umieszczona obok, jak oczekiwałoby wielu czytelników - wymusza samodzielną pracę na zdjęciu satelitarnym. Ten układ jest jednym z wielu założeń pozwalających wykorzystać atlas satelitarny w programie edukacyjnym. Program taki stworzony oraz zrealizowany przez M. Ostrowskiego i jego Organizację Badań Naukowych dla kilkuset szkół na terenie całej Polski zdał w pełni egzamin, tworząc podwaliny pod interdyscyplinarny program edukacyjny nowej generacji. Opiera się on na współpracy ucznia (większa spontaniczna spostrzegawczość i wyobraźnia) z nauczycielem (większa wiedza). Może być realizowany od IV klasy szkoły podstawowej w oparciu o osiem przedmiotów po poziom akademicki. Atlas satelitarny został też od razu "oprogramowany" materiałami metodycznymi, opracowanymi bezpośrednio przez nauczycieli i metodyków.

Program edukacyjny oparty na Atlasie zdjęć satelitarnych Polski został nagrodzony przez Ministra Ochrony Środowiska w 1996 r. na I Międzynarodowym Forum Edukacji Ekologicznej.

SAMPER

tel. kom. (+48) 602 760031