SAMPER
SAMODZIELNA PRACOWNIA INFORMACJI OBRAZOWEJ
Marek Ostrowski
SAMPER LOGO
Drukuj
Świątynia Opatrzności

Odbudowa filaru Świątyni Opatrzności

Małą publikacją została zakończona duża praca społeczna, związana z odbudową filaru Świątyni Opatrzności w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Wraz z przyjaciółmi z uczelni - i w części własnymi środkami - dr Ostrowski zainicjował i, mimo braku akceptacji władz w okresie stanu wojennego, zrealizował odbudowę symbolicznego miejsca manifestacji patriotycznych w rocznicę Konstytucji 3 Maja. Wykonano pełną dokumentację fotogrametryczną. Przy odbudowie wykorzystano też najnowocześniejsze metody badawcze analizy obrazowej, pozwalające w sposób nieniszczący określić stan ówczesnej budowli: obserwacje endoskopowe wnętrza, mikrobiologiczne i chemiczne badania spoin i trwałości historycznych cegieł metodami skanningowej mikroskopii elektronowej, izotopowe pomiary wilgotności oraz - zastosowane po raz pierwszy w Polsce - zobrazowania mikrofalowe radarem podpowierzchniowym. Wszystkie te techniki są obecnie wykorzystywane w ocenie i ratowaniu zabytków.

Odnowiony zabytek stoi dziś dumnie w coraz piękniejszym Ogrodzie Botanicznym, a pamiątką inicjatywy i konkretnych działań z tamtego okresu są odbite na powielaczu numerowane egzemplarze broszury.

SAMPER

tel. kom. (+48) 602 760031