Nadnidziański Park Krajobrazowy.


Nadnidziański Park Krajobrazowy.

Nida k. Rudawy.

Nida k. Rudawy.


Bocianie gniazdo w Koperni. "...NADNIDZIAŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY o powierzchni 23.164 ha z otuliną o powierzchni 26.011 ha obejmuje środkowy i dolny fragment Doliny Nidy, Nieckę Solecką i północno - zachodnią część Garbu Pińczowskiego. Park utworzono dla zachowania i ochrony wyjątkowych w skali kraju walorów przyrodniczych związanych między innymi z powierzchniowo występującą serią gipsową, tworzącą unikatowy zespół zjawisk i form krasu gipsowego. Najbardziej charakterystyczne skały gipsowe są zbudowane z kryształów wykształconych w formach wielkokrystalicznych. Ustawione pionowo i równolegle, zrośnięte kryształy potocznie nazywane są "szklicą". Wielkość ich dochodzi do 3,5 m i należą do jednych z największych kryształów gipsu na świecie. W rejonie powierzchniowego występowania skał gipsowych spotykamy bogactwo zbiorowisk kserotermicznych o charakterze murawowym z 49 gatunkami roślin podlegających całkowitej ochronie i 12 gatunkami objętymi ochroną częściową. Niezwykle charakterystycznym elementem w krajobrazie Parku jest dolina Nidy z licznymi meandrami i starorzeczami, stanowi ważny międzyregionalny korytarz ekologiczny łączący doliny: Wisły i Pilicy oraz ostoję ptactwa wodno-błotnego. Park wyróżnia także nagromadzenie wielu zabytków kultury materialnej - tutaj w IX w. powstało pierwsze państwo Wiślan z ośrodkiem władzy w Wiślicy .W XVI i XVII wieku znanym ośrodkiem kultury w Polsce był Pińczów zwany "Polskimi lub Sarmackimi Atenami". Nagromadzenie wszystkich tych wartości, ale przede wszystkim bogactwo form przyrody żywej i nieożywionej zadecydowało o tym, że skupia on na swym obszarze aż 9 z 12 istniejących na terenie Parków Krajobrazowych Ponidzia rezerwatów przyrody..." (M.Cukierska. 1999. Str.7.)


Rezerwaty Nadnidziańskiego P. K.:


Architektura Nadnidziańskiego P. K.

Kolegiata w Wiślicy.
Gotycka kolegiata w Wiślicy.
Kościół w Chotlu Czerwonym.
Kościół w Chotlu Czerwonym.
Świątki nad wąwozem lessowym w Młodzawach Małych.
Świątki w Młodzawach.Przyroda Nadnidziańskiego P. K.

Bocian czarny.
Bocian czarny.
Łyska.
Łyska.
Błotniak stawowy.
Błotniak stawowy.
Kropiatka.
Kropiatka.
Żaba trawna.
Żaba trawna.
Paź królowej.
Paź królowej.
Krajobrazy w Nadnidziańskim P. K.Panorama Pińczowa.

Widok na Pińczów od strony doliny Nidy.Okolice Michałowa.

Okolice Michałowa. Most skalny.

Most skalny w rezerwacie "Skorocice".Gacki.

Zalany kamkieniołom w Gackach.


Strona główna. Informacje o autorze. Z. P. K. Gór Świętokrzyskich.